Tournament Info

Tournament Info

Dear Shooting Friend,

Thank you for your interest in our competition. We're hoping to welcome you at the Classic Steel Challenge and celebrate our 11th Anniversary with you.

200 clays over 8 compak layouts. Layouts set up by; Eric Manshoven and Shooting Range the Wildenberg

Enroll; www.schietbaandewildenberg.nl/classic-steel-challenge/registrationenroll/

Registration Fee:

  • Seniors/Ladies/Veterans/Super Veterans*; €195,-
  • Juniors*; €130,- (born after January 1st 1999)

* Everybody will receive a goody-bag at the registration desk.


Prizes:

Seniors*:   1st €2000,- | 2nd €1500,- | 3rd €1000,- | 4th €500,-

Ladies*:   1st €2000,- | 2nd €1500,- | 3rd €1000,- | 4th €500,-

Veterans*:   1st €2000,- | 2nd €1500,- | 3rd €1000,- | 4th €500,-

Super Veterans*:   1st €2000,- | 2nd €1500,- | 3rd €1000,- | 4th €500,-

Juniors*:   1st €1000,- | 2nd €750,- | 3rd €500,- | 4th €250,-

* The winners of the senior/lady/veteran/superveteran/junior classes will not compete in the A/B/C/D classes and the raffle prizes.

 

A - Class:   1st Beretta Gun   |   2nd Pilla Outlaw X7 Glasses   |   3rd Coaching by Eric Manshoven (2 days)  |  4th Beretta Goody Bag worth €500,-

B - Class:   1st Beretta Gun   |   2nd Pilla Outlaw X7 Glasses   |   3rd Coaching by Eric Manshoven (2 days)  |  4th Beretta Goody Bag worth €500,-

C - Class:   1st Beretta Gun   |   2nd Pilla Outlaw X7 Glasses   |   3rd Coaching by Eric Manshoven (2 days)  |  4th Beretta Goody Bag worth €500,-

D - Class:   1st Beretta Gun   |   2nd Pilla Outlaw X7 Glasses   |   3rd Coaching by Eric Manshoven (2 days)  |  4th Beretta Goody Bag worth €500,-

* The winners of the A/B/C/D/ classes will not compete for the raffle prizes.

 

In the Raffle;
Franchi Gun, Pilla Outlaw X7 Glasses, Coaching by Ed Solomons (three hours)


Tournament Program:

Thursday 10th of May;
10.00hrs till 18.00hrs;
Open for registration, open for training, all stands will be open (230 different targets), €10,- per round.

Friday 11th of May;
10.00hrs till 18.00hrs;
Open for registration, open for training, all stands will be open (230 different targets), €10,- per round.
18.00hrs till 20.00hrs;
Official opening with champagne

Saturday 12th of May;
07.00hrs; Open for registration
09.00hrs; Start day 1 of the CSC, 100 clays
10.00hrs; Start fun shoot and opening of the fair
18.00hrs; End off day 1.
18.30hrs; 10th Anniversary Dinner (€25,- p.p.)
20.30hrs: 10th Anniversary Party, with DJ and free snacks

Sunday 13th of May;
08.30hrs; Start day 2 of the CSC, 100 clays
10.00hrs; Start fun shoot and opening of the fair
17.00hrs; End off day 2 (shoot-off when necessary)
18.00 hrs; Award Ceremony


10th Anniversary Party and Dinner;

As we, Shooting Range the Wildenberg, celebrate our 10th anniversary, we are looking forward to welcome our loyal members and shooting friends from across to globe, and use this opportunity to thank you all for 10 fantastic years.
We will organise a dinner and a party on Saturday evening. There will be music, drinks and free snacks and we hope that you will join us in the celebrations.
Dinner will start at 18.30hrs, if you would like to join us for dinner but didn't sign up yet, please send an email to wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl costs are €25,- p.p.


Hunting/Shooting/Lifestyle Fair:

For the duration of the competition there will be a fair accessible from the range. Businesses related to hunting/shooting lifestyle will be presenting their products and are looking forward to collaborate with you.
The fair will be open on both Saturday and Sunday from 10.00hrs till 18.00hrs.
There is plenty of room for the kids to play, so don't hesitate to bring your loved ones.


Rules regarding firearms and cartridges:

Please do not forget to bring your license and/or permit. Dutch regulations are strict and we are anticipating on checks by the authorities. In addition, you are required to show your license/permit at the registration desk. If you cannot show your license/permit, you will not be able to participate in the competition. Please make sure you only shoot steel cartridges max. 28gr/6.


Invitation;

If you need an official invitation to acquire the right papers at your local authorities please, send us an email at: wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl


Hotels;

If you need any help with your booking please, don't hesitate to contact us.


 Address of the competition;

International Shooting Range de Wildenberg
Street; Op Kernies 3
Zip Code; 6002NC
City and Country; Weert, The Netherlands
Email; wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl
Telephone-number; +31495520329 (ask for Daphne)


We are looking forward to welcome you in May! If you have any queries please, don't hesitate to contact Daphne at +31495520329 or wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl

With kind regards,
Team the Wildenberg

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Beste Schutter,


Bedankt voor uw interesse in onze competitie. We hopen u te mogen verwelkomen op de Classic
Steel Challenge en ons 10-jarig bestaan met u te vieren.

Lay-outs gebouwd door; Eric Manshoven en Shooting Range de Wildenberg. 200 kleiduiven verdeeld
over 8 lay-outs.

Inschrijven; www.schietbaandewildenberg.nl/classic-steel-challenge/registrationenroll/

Inschrijfgeld:

  • - Senioren / Dames / Veteranen / Super Veteranen*; € 195, -
  • - Junioren*; € 130, - (geboren na 1 januari 1999)

* Iedereen krijgt een goody-bag bij de inschrijfbalie.

________________________________________________________________________________________

Prijzen:

Senioren*:   1ste €2000,- | 2de €1500,- | 3de €1000,- | 4de €500,-

Dames*:   1ste €2000,- | 2de €1500,- | 3de €1000,- | 4de €500,-

Veteranen*:   1ste €2000,- | 2de €1500,- | 3de €1000,- | 4de €500,-

Super Veteranen*:   1ste €2000,- | 2de €1500,- | 3de €1000,- | 4de €500,-

Junioren*:   1ste €1000,- | 2de €750,- | 3de €500,- | 4de €250,-

* De prijswinnaars van de senior/dames/veteraan/superveteraan/junior klasse zullen niet meedingen
voor de prijzen in de A/B/C/D-klasse en de verloting.

 

A - Klasse:   1ste Beretta Gun   |   2de Pilla Outlaw X7 Bril   |  3de Coaching van Eric Manshoven (2 dagen)  |  4de Beretta Goody Bag waarde €500,-

B - Klasse:   1ste Beretta Gun   |   2de Pilla Outlaw X7 Bril   |  3de Coaching van Eric Manshoven (2 dagen)  |  4de Beretta Goody Bag waarde €500,-

C - Klasse:   1ste Beretta Gun   |   2de Pilla Outlaw X7 Bril   |  3de Coaching van Eric Manshoven (2 dagen)  |  4de Beretta Goody Bag waarde €500,-

D - Klasse:   1ste Beretta Gun   |   2de Pilla Outlaw X7 Bril   |  3de Coaching van Eric Manshoven (2 dagen)  |  4de Beretta Goody Bag waarde €500,-

* De winnaars van de A/B/C/D klasse zullen niet meedingen in de verlotingsprijzen.

 

In de verloting;

Franchi Gun, Pilla Outlaw X7 Bril, Coaching door Ed Solomons (drie uur).

________________________________________________________________________________________

Toernooiprogramma:

Donderdag 10 mei;
10.00u tot 18.00u; Open voor registratie, open voor training, alle schietposten open (230
verschillende duiven), € 10,- per ronde.

Vrijdag 11 mei;
10.00u tot 18.00u; Open voor registratie, open voor training, alle schietposten open (230
verschillende duiven), € 10,- per ronde.
18.00u tot 20.00u; Officiële opening met champagne

Zaterdag 12 mei;
07.00u; Open voor registratie
09.00u; Start dag 1 van de CSC, 100 duiven
10.00u; Start Fun-Shoot en opening van de Jacht/Sport/Lifestyle beurs
18.00u; Einde dag 1.
18.30u; 10-jarig jubileumdiner (€ 25,- p.p.)
20.30u: 10-jarig jubileum Feest, met DJ en gratis hapjes

Zondag 13 mei;
08.30u; Start dag 2 van de CSC, 100 duiven
10.00u; Start Fun-Shoot en opening van de Jacht/Sport/Lifestyle beurs
17.00u; Einde dag 2 (shoot-off indien nodig)
18.00u; Prijsuitreiking

________________________________________________________________________________________

10-jarig jubileumfeest en diner;

Omdat wij, Shooting Range de Wildenberg, ons 10-jarig jubileum vieren, verheugen we ons erop onze
loyale leden en vrienden van over de hele wereld te verwelkomen, en deze gelegenheid te gebruiken
om jullie allemaal te bedanken voor 10 fantastische jaren. We organiseren een diner en een feest op
zaterdagavond. Er zullen muziek, drankjes en gratis hapjes zijn en we hopen dat je dit met ons mee
wil vieren. Het diner begint om 18.30 uur, als je met ons wilt dineren maar nog niet bent aangemeld,
stuur dan een e-mail naar wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl kosten zijn € 25,- p.p.

________________________________________________________________________________________

Jacht / Schieten / Lifestyle Beurs:

Voor de duur van de wedstrijd zal er een beurs toegankelijk zijn grenzend aan het schietterrein.
Bedrijven die te maken hebben met Jacht/Sportschieten en Lifestyle presenteren hun producten en
kijken er naar uit om u te ontmoeten. De beurs is zowel op zaterdag als op zondag geopend van 10.00
uur tot 18.00 uur. Er is genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen, dus aarzel niet om je geliefden
mee te nemen.

________________________________________________________________________________________

Regels met betrekking tot vuurwapens en patronen:

Vergeet alsjeblieft niet je vergunning/licentie en/of jachtakte mee te nemen. De Nederlandse
regelgeving is streng en we anticiperen op controles door de autoriteiten. Daarnaast bent je verplicht
om je licentie/vergunning/jachtakte te tonen bij de inschrijfbalie. Als je je licentie/vergunning/jachtakte niet kunt tonen, kun je niet deelnemen aan de competitie. Het is alleen toegestaan met staalhagel te schieten max. 28gr/6.

________________________________________________________________________________________

Uitnodiging;

Als u een officiële uitnodiging nodig heeft om de juiste papieren bij uw lokale autoriteiten te
verkrijgen, stuur ons dan een e-mail naar: wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl

________________________________________________________________________________________

Hotels;

  • Hotel Crossmoor (15 minuten van ons vandaan); krijg een korting van 10% door de code "Schietbaan de Wildenberg/10%" te gebruiken bij uw reservering. www.crossmoor.nl
  • Hotel van der Valk (20 minuten van ons vandaan); krijg een korting van 10% door de code "EIN-GF101937" te gebruiken bij uw reservering www.hoteleindhoven.nl
  • Hotel Golden Tullip Jagershorst (10 minuten van ons vandaan); krijg een korting van €5,- door de code "Schietbaan de Wildenberg" te gebruiken bij uw reservering www.goldentulipjagershorst.nl
  • Hotel Golden Tullip Weert (12 minuten van ons vandaan); krijg een korting van €5,- door de code "Schietbaan de Wildenberg" te gebruiken bij uw reservering www.goldentulipweert.nl
  • Pension de Pegel / Bed and Breakfast (20 minuten van ons vandaan); www.cafepensiondepegel.nl
  • Hostellerie Munten (10 minuten van ons vandaan); krijg een korting door "MUNTEN18" te gebruiken bij uw reservering www.hostelleriemunten.nl


Als je hulp nodig hebt bij je boeking, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

________________________________________________________________________________________

Adres van de wedstrijd;

International Shooting Range de Wildenberg
Straat; Op Kernies 3
Postcode en Plaats; 6002NC Weert
Land; Nederland
E-mail; wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl
Telefoon nummer; +31495520329 (vraag naar Daphne)

________________________________________________________________________________________

We zien er naar uit om je in mei te verwelkomen! Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te
nemen met Daphne op +31495520329 of wedstrijden@schietbaandewildenberg.nl

Met vriendelijke groet, Team de Wildenberg